Böndernas gospel

Den 1 mars 1912 dör den japanske anarkisten Akaba Hajime i fängslad för hans kritik av den Japanska kejsaren i sin anarkistiska pamflett ”Böndernas Gospel” som han skrev och publicerade 1910. 

I pamfletten skrev Akaba om hur ett anarkistiskt paradis skulle kunna förverkligas genom anarkistisk kommunism.